Monthly Archives: نوامبر 2019

درد جدایی

درد جدایی

چطور بر درد جدایی غلبه کنیم؟ مرد یا زنی که دوستش دارید شما رو ترک کرده و شما به شدت درخود شکسته اید  و احساس می کنید درد جدایی شما را از پای در می آورد؟! کاری که باید انجام دهید چیست؟ اینکه بیرون بروید، نوشیدنی زیادی مصرف کنید و با فرد جدیدی آشنا شوید […]

شرم چیست

شرم چیست اگر واقعا می خواهیم شاد زندگی کنیم، پیوند و ارتباط حقیقی با دیگران داشته باشیم و به زندگی خود معنا دهیم باید با موانع راه آشنا باشیم. شرم، خجالت، ترس و آسیب پذیری از موانع شادبودن هستند، برای شاد بودن باید تمرین کنیم و روی خود کار کنیم، بدون تلاش جلو نمی رویم، تغییر […]

عشق و تعلق

عشق و تعلق

عشق و تعلق عشق و احساس تعلق اساسی ترین تجربه های انسانی به شمار می روند و آنچه افراد برخوردار از حس تعلق و عشق عمیق را از دیگران جدا می سازد، فقط یک چیز است؛ احساس خودارزشمندی. اگر برآنیم که عشق و احساس تعلق را به طور کامل تجربه کنیم، باید باور داشته باشیم […]

بالغ درون

بالغ درون

بالغ درون «بالغ» آن بخش از شخصیت ماست که بر اساس واقعیت این زمان و این مکان احساس می کنیم، تصمیم می گیریم و واکنش نشان می دهیم. اگر فردی در بالغ درون خود محبوس شده باشد به این معناست که نمی تواند در شادی ها شرکت کند و یا پروژه ای را مدیریت نماید، […]

کودک درون

کودک درون

کودک درون حالت نفسانی کودک، بخشی از شخصیت ما انسان های بزرگسال است که حس، رفتار، حالت و تفکرمان را مطابق دوران کودکی مان تکرار می کنیم. به این صورت که از دنیای بیرون چیزی دریافت می کنیم، با حس درون خود ترکیب می کنیم و براساس ویژگی های درونی مان حس مختص به خود […]

والد درون

والد درون

در وجود هر انسانی سه نوع حالت نفسانی وجود دارد : والد درون ، کودک درون و بالغ درون والد درون ، آن بخش از شخصیت ماست که شبیه آنچه از والدین خود دریافت کرده ایم عمل می کنیم. اکثر اوقات ارتباط و نگاه والد به دیگران از بالا به پایین است. رفتار و احساسی […]

ریزعادت ها

ریزعادت ها - hesesabz

استفان گایز در کتاب خود به نام  «ریزعادت ها»  از تجربه شخصی خود درباره ایجاد عادتی مفید چنین نوشته است؛ چالش یک حرکت شنا: ” من مشکلی داشتم که باید آن را حل می کردم و آن ورزش کردن و تناسب اندام بود، هر از گاهی تمرین را شروع می کردم و برای مدت کوتاهی […]

زندگی بدون درد و رنج

زندگی بدون درد و رنج -hesesabz

آیا زندگی بدون درد و رنج ممکن است؟! فکر می کنید زندگی بدون درد و رنج یعنی رفاه کامل ؟! حدود دوهزاروپانصد سال پیش، در دامنه تپه­ های هیمالیا (نپال امروزی) پادشاهی صاحب فرزندی پسر شد، او دور دیوار کاخ دیواری عظیم کشید و پسر را در زیبایی و نعمت دور از هرگونه ناراحتی و […]

کنترل احساسات

کنترل احساسات-hesesabz

اگر میخواهید کنترل احساسات خود را در دست بگیرید، باید همانطور که برای تناسب اندام و افزایش قدرت بدنی تمرین می کنید، تمرین داشته باشید. من نمی خواهم فردی بی اراده و ضعیف در مقابل احساستم باشم، من میخواهم آنها را درست به کار برم، از احساساتم لذت ببرم و  بر آنها مسلط باشم ( […]