Monthly Archives: می 2020

تو هسته اصلی زندگیت هستی

زن قدرت باور

بخشی از فصل پنجم کتاب «زن قدرت باور» تو هسته اصلی زندگیَت هستی: برای بسیاری از زنان مردانشان مهمترین فرد در زندگیشان هستند حتی زمانی که دارای فرزند هم می شوند. شاید به نظر خوب آید اما در واقع چنین نیست. مردها وقتی که احساس کنند که در مرکز زندگی یک زن، فراتر از هرچیز […]