Author Archives: samadzadegan

چگونه از همان ابتدا و در شروع رابطه بهترین اثرگذاری را داشته باشیم

بهترین اثرگذاری

از لحظه ای که اولین کلام بین شما رد و بدل می شود اولین اثر را بر طرف مقابل خواهید داشت. پس لازم است بدانید که چگونه باید رفتار کنید تا از همان ابتدا بهترین اثرگذاری را داشته باشید.

حساس بودن بیش از حد

حساس بودن بیش از حد

اینکه انسانی زودرنج باشیم علاوه بر اینکه ارتباط ما را بادیگران دچار مشکل میکند برای خودمان نیز آزادهنده خواهد بود چون در اینگونه موارد یا به شدت واکنش نشان میدهیم یا به سرعت اشک هایمان جاری میشود.

زنان باید بدانند

زنان باید بدانند

زنان باید بدانند از ابتدای خلقت تا کنون هنجارهای اشتباه جامعه و عدم خوباوریشان، به عنوان موانعی در مسیر پیشرفتشان قرار داشته است. رفتار جامعه با پسران و دختران از همان بدو تولد متفاوت است، چنانچه «گیمبور» : “پدران هوشمند” را برای پسران و “مادران زیبا” را برای دختران پیشنهاد کرد. همان سال «جی سی […]

پنج قانون طلایی در هدفگذاری

پنج نکته طلایی در هدفگذاری

پنج قانون طلایی در هدفگذاری ، اهداف مانند یک نقشه راه برای زندگی ما عمل می کنند.  آنها به ما کمک می کنند تا کنترل زندگی را در دستمان بگیریم و ما را در طول مسیر راهنمایی می کنند تا تجربیاتمان غنی ، رضایت بخش و لذت بخش باشد. برای رسیدن به اهداف خود، باید […]