Category Archives: کودک – نوجوان

چیزهایی که لازم است فرزندانمان یاد بگیرند

ارزش هایی که باید به کودکان آموخت

ارزشها را به فرزندانمان بیاموزیم   برای داشتن جامعه ای آگاه تر و پیشرو لازم است انسان هایی که در آن جامعه زندگی میکنند از ابتدا به شکلی اصولی آموزش دیده باشند. اگر امروزه جامعه ما از بسیاری لحاظ دچار مشکل است جدای از شکل نادرست اداره ی کشور، با مردمی روبه رو هستیم که […]