Tag Archives: بعد از طلاق

بیش از حد تدافعی بودن در زندگی مشترک: یکی از عوامل جدایی همسران

آیا شما از آن دست افرادی هستید که وقتی کسی نسبت به عملکردتان بازخورد نه چندان مثبتی ارائه میدهد، احساس بدی به شما دست می دهد؟ آیا به شکلی ناخودآگاه عکس العملی تدافعی از شما سر می زند و شروع به انکار و مقاومت می کنید، یا با شروع بحث به مقابله با او میپردازید. […]

درد جدایی

درد جدایی

چطور بر درد جدایی غلبه کنیم؟ مرد یا زنی که دوستش دارید شما رو ترک کرده و شما به شدت درخود شکسته اید  و احساس می کنید درد جدایی شما را از پای در می آورد؟! کاری که باید انجام دهید چیست؟ اینکه بیرون بروید، نوشیدنی زیادی مصرف کنید و با فرد جدیدی آشنا شوید […]